USŁUGI ELEKTRYCZNE KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJEMY

Elektroinstalatorstwo i Utrzymanie Ruchu

- usuwanie awarii elektrycznych / elektryk 24h
- naprawa, konserwacja, modernizacja instalacji elektrycznych
- wykonywanie instalacji elektrycznych
- podłączanie sprzętu RTV/AGD (kuchenki, płyty indukcyjne itp.)
- obsługa rozdzielni NN, ŚN i WN
- naprawa i drobne modernizacje maszyn przemysłowych, utrzymanie ruchu

Pomiary elektryczne i przeglądy

- przeglądy elektryczne, budowlane, kompleksowe przeglądy obiektów
- odbiory elektryczne
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji i maszyn
- pomiarami instalacji elektrycznych dla administracji
- uziomów i instalacji odgromowych
- uzwojeń silników i transformatorów
- przeglądy i badania elektronarzędzi

Dodatkowo zajmujemy się

- obsługą oraz rozruchami instalacji CO
- obsługą wózków widłowych oraz suwnic z poziomu zero i z kabiny
- obsługą podestów ruchomych przejezdnych(zwyżka)
- odbiorami UDT

Czym się wyróżniamy

Dbamy o naszych klientów najlepiej jak potrafimy, a powierzone nam prace wykonujemy solidnie, sumiennie i z zastosowaniem najnowszych technologii, o czym świadczą nasze certyfikaty i referencje. Jesteśmy młodym szybko rozwijającym się zespołem. Rozumiemy potrzeby rynku i potrafimy się do niego dostosować. Jeżeli chcesz nam zaufać jak inni, po prostu skontaktuj się z ELEKTRYKIEM